Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego – nowy wzór druku

Tomasz Woźniak Psychiatria a Prawo Możliwość komentowania Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego – nowy wzór druku została wyłączona

Od 31.12.2018 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające niektóre zapisy dotyczące przyjęcia do Szpitala Psychiatrycznego. Między innymi zmienił się wzór skierowania do Szpitala Psychiatrycznego.

Lekarze psychiatrzy nie są informowani na bieżąco o zmianach w prawie a trudno jest zaczynać dzień od lektury zmian prawa w Kraju. W związku z tym w swojej praktyce dotychczas korzystałem ze wzoru skierowania, który obowiązywał w ostatnim dziesięcioleciu. I w poprzednim tygodniu pacjent skierowany do Szpitala powrócił z informacją iż nie został przyjęty ze względu na nieaktualny wzór skierowania. Oczywiście zaktualizowałem skierowanie wg nowego wzoru.

nowy wzór skierowania do szpaitala psychiatrycznego

Od razu przyszły pierwsze refleksje. Nowy wzór jest prosty, skierowanie jest jednostronicowe(dotychczas lekarze wypełniali dwie strony), w nowym druku skierowania nie ma miejsca na opis stanu psychicznego co wg mnie jest błędem. Reasumując nowe skierowanie do szpitala psychiatrycznego zaoszczędzi pracy lekarzom, zdejmie też z nich część odpowiedzialności. Jednak stanie się to kosztem pacjenta. Należy podkreślić, ze lekarz kierujący to często lekarz od lat zajmujący się pacjentem. Potrafi on prawdopodobnie ocenić stan psychiczny pacjenta dokładniej niż np lekarz dyżurujący w Izbie Przyjęć szpitala Psychiatrycznego, który ma często ograniczony czas na badanie.

Pozostałe zapisy rozporządzenia wg mnie nie wnoszą nic istotnego w problemach przyjęcia i wypisania pacjenta ze szpitala, są tylko formalizacją i tak od dawna stosowanych dobrych praktyk.