Lekarz psychiatra Warszawa Tomasz Woźniak

Gabinet: Warszawa Praga Południe ul. Spalinowa 3 lokal 2  pn-pt 9.00-18.00
Rejestracja wizyt tel: 781 66 5050

Jako lekarz psychiatra pracuję od 1996 roku, obecnie prowadzę prywatną praktykę w Warszawie, posiadam ponad 25 letnie doświadczenie w psychiatrii klinicznej zdobyte publicznych szpitalach  i  prywatnej Klinice leczenia uzależnień, depresji Medox.
Jako lekarz psychiatra prowadzę Prywatny Gabinet w Warszawie
Od 2000 r. w Otwocku
Misją lekarza psychiatry jest  diagnozowanie oraz leczenie zaburzeń i chorób psychicznych.  Oferta gabinetu prywatnego zawiera możliwość diagnozy i terapii w trybie ambulatoryjnym w Warszawie. W trakcie wizyt, oceniam stan zdrowia pacjenta, określam konieczności wykonania badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych. Jeżeli to konieczne zlecam leczenie farmakologiczne i/lub pomoc psychoterapeuty. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych stanem zdrowia pacjenta, realizuję wizyty domowe na terenie Warszawy i okolic.
Leczone schorzenia
Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne leczone w trybie ambulatoryjnym
Leczenie alkoholizmu i pozostałych uzależnień.
Leczenie zaburzeń nastroju, depresji, endogennej, nawracającej, dwubiegunowej, reaktywnej, po-udarowej i innych.
Zaburzeń psychotycznych: schizofrenii, parafrenii, paranoicznych, Zespołu Otella.
Zaburzeń lękowych, zaburzeń snu i pozostałych rytmów dobowych.

Zespołów amnestycznych(zaburzeń pamięci), otępień. Leczenie pacjentów z podwójną diagnozą.

W warunkach gabinetu prywatnego w Warszawie nie  oferuję detoksykacji osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i/lub leków.

Posiadane uprawnienia, wystawianie zaświadczeń
Opiniowanie, zaświadczenia, zwolnienia lekarskie.
Jako lekarz psychiatra popełniam zaświadczenia o stanie zdrowia wymagane do: wniosków rentowych, celów adopcji i przysposobienia dziecka, leczenia wbrew woli pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, umieszczenia w DPS, o posiadanie broni.
Opinie o zdolności do postępowań cywilno-prawnych. Jako biegły sądowy biorę udział w postępowaniach: cywilnych, karnych, rodzinnych.
Posiadam uprawnienia do wystawiania druków ZUS N9, ZLA(zwolnienia lekarskie), posiadam umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept refundowanych. Pełnię też funkcję lekarza sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
Prywatna Klinika psychiatryczna Medox
Profesjonalna diagnoza i optymalizacja terapii w warunkach stacjonarnych
A.D. 2008, po kilkunastu latach pracy w referencyjnych publicznych szpitalach zdecydowaliśmy się otworzyć własną prywatną Klinikę psychiatryczną NZOZ Medox. Zdajemy sobie sprawę, że pobyt w szpitalu to stres, jednak w wyjątkowych przypadkach jest niezbędny. Należy go dobrze wykorzystać, w naszej Klinice wykonujemy wszelkie badania dodatkowe: laboratoryjne(analizy krwi, poziomu leków, hormonów), obrazowe(MRI, CT), USG, EKG, RTG i pozostałe. Stosujemy się do nowoczesnych standardów leczenia farmakologicznego zaburzeń psychicznych, prowadzimy fototerapię, rehabilitację, wdrażamy diety. Zatrudniamy psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień. Od początku istnienia Medox wyznaczał nową jakość w polskim lecznictwie psychiatrycznym. Jak trudno jest stworzyć i utrzymać stacjonarne oddziały psychiatryczne niech świadczy fakt, że dzisiaj działają jedynie dwa takie ośrodki w Polsce, możemy pochwalić się tym, że mamy kilkanaście lat doświadczenia więcej.

Więcej informacji na temat leczenia uzależnień i depresji w formie ambulatoryjnej w Klinice Medox tutaj: www.medox.org.pl

Konsultacje psychiatryczne w Warszawie
Wizyty proszę umawiać telefonicznie
Tel: 781 66 5050 lub 607 11 99 44
Adres gabinetu
Warszawa Praga Południe
ul. Spalinowa 3 lokal 2
Przy skrzyżowaniu Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów, w pobliżu Blue Point
Konsultacje w Otwocku
Pracuję w Otwocku co drugi czwartek
Przyjmuję pacjentów w Centrum Medycznym „Nad Świdrem”
Otwock ul. Kołłątaja 50

Rezerwacja wizyt w Otwocku: 22 779 64 60

Leczenie uzależnień i psychoterapia
Diagnoza i leczenie ambulatoryjne

Wizyty proszę umawiać pod wskazanymi numerami telefonu:
781665050
607 11 99 44
Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami psychoterapii uzależnień. Oferujemy wsparcie psychospołeczne w formie konsultacji indywidualnych i grupowych.

Moi współpracownicy

lekarz internista

Dr Waldemar Rudnicki – choroby wewnętrzne
Kieruje Kliniką Medox, Lekarz internista z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, posiada również uprawnienia do: badania kierowców i osób starających się o posiadanie broni.

specjalista neurolog

Dr n. med. Przemysław Richter – neurologia
Ma „czuły nos diagnosty” i ogromne poczucie humoru. Na co dzień kieruje oddziałem neurologicznym, Konsultant w Klinice Medox, prowadzi własną prywatną praktykę lekarską.