Leczenie uzależnień

Witam


Lekarz psychiatra Tomasz Woźniak oferuje usługi w ramach praktyki prywatnej w Warszawie (Praga Południe), Otwocku, Pomiechówku, Nowym Dworze Mazowieckim, w formie leczenia ambulatoryjnego, realizuję również wizyty domowe Gabinet istnieje od 1999 roku, pełen zakres usług znajdziecie Państwo w zakładce oferta. Opis dotychczasowej Czytaj więcej

Panie doktorze zgubiłam receptę

Tomasz Woźniak Leczenie uzależnień Możliwość komentowania Panie doktorze zgubiłam receptę została wyłączona , ,
Prowadząc prywatny gabinet lekarz jest często narażony na manipulacje pacjentów. Nie ma tygodnia aby nie zgłaszali się pacjenci z konkretnymi roszczeniami. Najczęściej osoby te próbują uzyskać recepty na środki odurzające lub ZLA czyli potocznie mówiąc "zwolnienie lekarskie. Asekurując się i nie chcąc ponosić kosztów wizyty często wręcz wprost pytają czy uzyskają taką "pomoc". Jeżeli mam pewność, że osoba chce jedynie odnieść swoiście rozumiana pomoc w realizacji swoich planów oczywiście nie dochodzi do umówienia wizyty. Wybieg w postaci "Panie doktorze zgubiłam receptę" jest bardzo częsty. Osoby uzależnione od leków, stale przyjmujące leki nasenne lub uspokajające maja problemy z dostępem do tych farmaceutyków. Dotychczas największą popularnością cieszyły się Uzależnienie od leków, lekomaniabenzodiazepiny, głównie Alprazolam lub Lorazepam. Od dwóch lat obserwuję, że najczęściej zgłaszają się osoby uzależnione od leków nasennych, Z-drug w tym Zolpidemu. Przyjmują one z czasem do kilkuset tabletek na dobę i lekarze, którzy dotychczas przepisywali im te farmaceutyki odmawiają ordynowania takich dawek leków. Oczywiście w sieci zamieszczonych jest masa ogłoszeń lekarzy którzy za pieniądze zrobią wszystko, często proponujących tzw. domowe odtrucie. Jednak opłaty za takie fikcyjne leczenie są wysokie, z reguły 500-1200 PLN za wizytę. Lekoman, który potrzebuje minimum kilkudziesięciu opakowań leku miesięcznie potrafi liczyć. Wizyta u psychiatry w Warszawie to koszt średnio 150 PLN. Niestety musi często zmieniać lekarzy. Osoby, które dotychczas podrabiały recepty, a mam takie pacjentki, obecnie mają postawione zarzuty prokuratorskie, więc zdają sobie sprawę, ze system się uszczelnił. Co powinna zrobić osoba uzależniona od leków uspakajających, nasennych, przeciwlękowych lub przeciwbólowych? Przede wszystkim podjąć właściwe leczenie. Wyłudzanie kolejnych recept nic nie rozwiąże, pogłębi problem, odwlecze nieuniknione, może być przyczyną dodatkowych powikłań. Leków nie powinno się odstawiać nagle, może to spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. Lekarzem posiadającym odpowiednie doświadczenie i wiedzę do prowadzenia leczenia lekomanii jest psychiatra. Gdzie leczyć lekomanię?
  • Leczenie ambulatoryjne niestety jest rzadko skuteczne, szczególnie w trakcie tzw. detoksykacji, czyli odstawiania leków. Jeżeli jednak stan pacjenta na to pozwala można podjąć taką próbę. Zalecam zgłosić się do Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradnie Leczenia Uzależnień często nie zatrudniają psychiatrów w wystarczającym wymiarze godzin.
  • Leczenie stacjonarne, czyli z pobytem, potocznie zwane "leczeniem zamkniętym" wiąże się z pobytem w oddziale detoksykacyjnym. Należy liczyć się z tym, że potrwa ok 5-6 tygodni. Nie każda detoksykacja jest skuteczna, należy pamiętać o tym, że spora grupa pacjentów ma dodatkowo inne zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia osobowości, które zaburzają proces leczenia.
  W Warszawie lub województwie mazowieckim osobom zainteresowanym leczeniem uzależnienia od leków w ramach kontraktu NFZ polecam kontakt z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ulicy Sobieskiego. Osoby szukające lepszych standardów socjalnych i bardzie zindywidualizowanych form terapii zachęcam do kontaktu z Kliniką Medox poprzez serwis http://medox-lekomania.pl/ Chcę poinformować osoby zainteresowane uzyskaniem recept na środki psychoaktywne, że nie prowadzę leczenia pacjentów aktywnie uzależnionych od leków w trybie ambulatoryjnym. Moje doświadczenia wskazują na bardzo niską skuteczność tej formy terapii.   Więcej informacji


Selincro – nowy lek na alkoholizm (Nalmefen)

Tomasz Woźniak Leczenie uzależnień Możliwość komentowania Selincro – nowy lek na alkoholizm (Nalmefen) została wyłączona , , ,
selincro-nalmefenKomisja Europejska 25 lutego 2013 roku wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej preparatu nalmefenu o nazwie handlowej Selincro. Lek uzyskał rejestrację do stosowania u pacjentów uzależnionych od alkoholu w celu redukcji ilości spożywanego alkoholu etylowego. Mechanizm działania nalmefenu (Selincro): Działanie nalmefenu oparte jest na blokowaniu receptorów opiatowych w Centralnym Systemie Nerwowym. W toku badań klinicznych dobrze udowodniono związek między aktywnością receptorów opiatowych i układem nagrody, który w dużej mierze odpowiada również za zależności w tym alkoholową. Alkoholik w trakcie picia doznaje przyjemnych, euforycznych doznań, jednocześnie pozostała część układu opiatowego aktywowana z opóźnieniem wywołuje u niego nieprzyjemne uczucia, drażliwość, dysforie, co pcha go do kontynuowania spożywania alkoholu. Nalmefen ma blokować te układy, zapobiega pozytywnym wzmocnieniom u osoby uzależnionej i jednocześnie likwiduje przykre doznania, zapobiegając anhedonii. Brak jest jednoznacznych danych o korzystnym wpływie leku na wydłużanie okresów całkowitej abstynencji. Dotychczas stosowany w leczeniu alkoholizmu Naltrexon wykazywał takie działanie. Klinicznie działanie Nalmefenu ma objawiać się znaczną redukcją dawek spożywanego alkoholu przez osobę uzależnioną i co się z tym wiąże redukcją ilości „dni ciężkiego picia” (tzw. heavy drinking days, HDD), ograniczając szkody wynikłe z uzależnienia. Filozofia stosowania leku Selincro: Dotychczasowy model leczenia alkoholizmu skonstruowany jest w sposób bardzo konfrontacyjny. Jedynym założeniem terapii jest uzyskanie i utrzymanie całkowitej abstynencji. Niestety jego skuteczność jest niska. Wiele osób nie akceptuje go. Łamiąc abstynencję skazuje się często na przerwanie leczenia. Większość ośrodków terapeutycznych zrywa kontrakty terapeutyczne z osobami u których występują problemy z utrzymanie całkowitej abstynencji. Dlatego od lat rozwija się i zyskuje popularność model leczenia oparty na redukcji szkód wynikłych z uzależnienia ( tzw. harm reduction ). Nalmefen wpisuje się w ten model. Zakłada stopniową zmianę krytycyzmu pacjenta, początkowo w ramach terapii motywującej zwraca uwagę na problem, jednocześnie dochodzi do znacznego zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu. Następnie w procesie przechodzi się do właściwej psychoterapii uzależnienia, by w końcu walczyć o utrzymanie efektów terapii. Model ten nie odrzuca walki o pełna abstynencję, dąży do niej, zakładając jednak, że jest to ostateczny etap leczenia. Kryteria włączenia do terapii nalmefenem: Lek ten zalecany jest do stosowania u uzależnionych od alkoholu pacjentów regularnie spożywających ponad 60 g (mężczyźni) i 40 g (kobiety) czystego alkoholu na dobę. Nie można stosować preparatu u osób u których występują nasilone objawy abstynencyjne i które wymagają detoksykacji(odtrucie alkoholowe). Nie można podawać leku osobom uzależnionym od opiatów lub które w ostatnim okresie przyjmowały opiaty. Lek jest ordynowany przez lekarza, wydawany na receptę. Przed przyjęciem zaleca się:
  • lekarz prowadzący, posiadający doświadczenie w zakresie leczenia choroby alkoholowej, musi dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta. Przeprowadzić osobiste badanie stanu ogólnego i psychicznego, stwierdzić występowanie uzależnienia do alkoholu. Dokonać oceny wydolności podstawowych układów i narządów, w tym wątroby, nerek. Zlecić wykonanie badań dodatkowych i zapoznać się z ich wynikami.
  • pacjent w okresie dwóch tygodni przed przyjęciem leku powinien prowadzić rejestr dziennych dawek spożywanego alkoholu, ( samoocena dokonywana przez zainteresowanego pacjenta)
  • przed przyjęciem pierwszych dawek koniecznie trzeba wykluczyć występowanie w organizmie pacjenta opioidów, ( są one składnikiem niektórych leków na kaszel, grypę, narkotycznych leków przeciwbólowych)
  • lek stosuje się u pacjentów którzy podjęli kontakt terapeutyczny
Dostępność i cena Selincro: Lek wydawany jest na receptę, powinien być dostępny we wszystkich polskich aptekach. Sprzedawany jest w postaci: Selincro tabletki powlekane 18 mg 14 tabletek w cenie ok. 308 PLN Selincro tabletki powlekane 18 mg 7 tabletek w cenie ok. 154 PLN W dalszej części napiszę o metodach podawania, działaniach niepożądanych i wstępnych ocenach w próbach klinicznych. Więcej informacji