Prześij wiadomość lub zapytanie

Możesz skontaktować się wysyłając wiadomość pocztą mail, obok znajdują się dane kontaktowe do mnie i do Kliniki leczenia uzależnień, depresji – Medox

Gabinet w Warszawie lekarz psychiatra Tomasz Woźniak
  • Warszawa Praga Południe, ul. Spalinowa 3 lokal 2
  • +48 781 61 5050 +48 501 587 306
  • twozniak@mp.pl
  • twitter-name
  • skype-name
Klinika Medox
  • 05-180 Pomiechówek, Nowy Modlin 43
  • +48 22 785 58 62 +48 781 66 50 50
  • info@medox.org.pl
  • twitter-name
  • skype-name