e-recepta

Tomasz Woźniak redakcja Możliwość komentowania e-recepta została wyłączona

e-recepta czyli recepta elektroniczna to obecnie podstawowa forma upoważnienia pacjenta do zakupu leków. Możliwości wystawiania recept papierowych zostały znacznie ograniczone. W praktyce papierowe recepty można popełnić w przypadkach: • import docelowy, dotyczy leku niezarejestrowanego w Polsce jednak dopuszczonego do obrotu np w ramach UE • przepisanego osobom o nieustalonej tożsamości • recept transgranicznych (do końca 2020 r.), • pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej), dotyczy recept które lekarz wypisuje dla siebie lub najbliższych krewnych • jeżeli zaistnieje wypadek braku dostępu do platformy P1, systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu. Najczęściej w trakcie wizyty domowej.

e-recepta upoważnienie do obioru leku w aptece

Dla pacjenta lub bliskich: w aptece przedstawiasz pesel pacjenta i 4-cyfrowy kod recepty – jesteś upoważniony do wykupu leków. Mój program gabinetowy posiada funkcjonalność popełniania e-recept. Pacjent otrzymuje zrozumiałe zalecenia, obejmują one rodzaj poprzyjmowanych leków, sposobu dawkowania, pory przyjmowania. Upoważnieniem do odbioru lekarstw w aptece jest e-recepta. Pacjent otrzymuje kod upoważniający do wykupu lekarstw w dowolnej aptece na terenie Kraju. Dodatkowo ma możliwość otrzymania danych dostępowych w postaci mail lub SMS.

e-recepta jest udogodnieniem dla lekarza i pacjenta, umożliwia również świadczenie usług na odległość w formie wizyty online.