Nalmefen

Witam


Lekarz psychiatra Tomasz Woźniak oferuje usługi w ramach praktyki prywatnej w Warszawie (Praga Południe), Otwocku, Pomiechówku, Nowym Dworze Mazowieckim, w formie leczenia ambulatoryjnego, realizuję również wizyty domowe Gabinet istnieje od 1999 roku, pełen zakres usług znajdziecie Państwo w zakładce oferta. Opis dotychczasowej Czytaj więcej

Selincro – nowy lek na alkoholizm (Nalmefen)

Tomasz Woźniak Leczenie uzależnień Możliwość komentowania Selincro – nowy lek na alkoholizm (Nalmefen) została wyłączona , , ,
selincro-nalmefenKomisja Europejska 25 lutego 2013 roku wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej preparatu nalmefenu o nazwie handlowej Selincro. Lek uzyskał rejestrację do stosowania u pacjentów uzależnionych od alkoholu w celu redukcji ilości spożywanego alkoholu etylowego. Mechanizm działania nalmefenu (Selincro): Działanie nalmefenu oparte jest na blokowaniu receptorów opiatowych w Centralnym Systemie Nerwowym. W toku badań klinicznych dobrze udowodniono związek między aktywnością receptorów opiatowych i układem nagrody, który w dużej mierze odpowiada również za zależności w tym alkoholową. Alkoholik w trakcie picia doznaje przyjemnych, euforycznych doznań, jednocześnie pozostała część układu opiatowego aktywowana z opóźnieniem wywołuje u niego nieprzyjemne uczucia, drażliwość, dysforie, co pcha go do kontynuowania spożywania alkoholu. Nalmefen ma blokować te układy, zapobiega pozytywnym wzmocnieniom u osoby uzależnionej i jednocześnie likwiduje przykre doznania, zapobiegając anhedonii. Brak jest jednoznacznych danych o korzystnym wpływie leku na wydłużanie okresów całkowitej abstynencji. Dotychczas stosowany w leczeniu alkoholizmu Naltrexon wykazywał takie działanie. Klinicznie działanie Nalmefenu ma objawiać się znaczną redukcją dawek spożywanego alkoholu przez osobę uzależnioną i co się z tym wiąże redukcją ilości „dni ciężkiego picia” (tzw. heavy drinking days, HDD), ograniczając szkody wynikłe z uzależnienia. Filozofia stosowania leku Selincro: Dotychczasowy model leczenia alkoholizmu skonstruowany jest w sposób bardzo konfrontacyjny. Jedynym założeniem terapii jest uzyskanie i utrzymanie całkowitej abstynencji. Niestety jego skuteczność jest niska. Wiele osób nie akceptuje go. Łamiąc abstynencję skazuje się często na przerwanie leczenia. Większość ośrodków terapeutycznych zrywa kontrakty terapeutyczne z osobami u których występują problemy z utrzymanie całkowitej abstynencji. Dlatego od lat rozwija się i zyskuje popularność model leczenia oparty na redukcji szkód wynikłych z uzależnienia ( tzw. harm reduction ). Nalmefen wpisuje się w ten model. Zakłada stopniową zmianę krytycyzmu pacjenta, początkowo w ramach terapii motywującej zwraca uwagę na problem, jednocześnie dochodzi do znacznego zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu. Następnie w procesie przechodzi się do właściwej psychoterapii uzależnienia, by w końcu walczyć o utrzymanie efektów terapii. Model ten nie odrzuca walki o pełna abstynencję, dąży do niej, zakładając jednak, że jest to ostateczny etap leczenia. Kryteria włączenia do terapii nalmefenem: Lek ten zalecany jest do stosowania u uzależnionych od alkoholu pacjentów regularnie spożywających ponad 60 g (mężczyźni) i 40 g (kobiety) czystego alkoholu na dobę. Nie można stosować preparatu u osób u których występują nasilone objawy abstynencyjne i które wymagają detoksykacji(odtrucie alkoholowe). Nie można podawać leku osobom uzależnionym od opiatów lub które w ostatnim okresie przyjmowały opiaty. Lek jest ordynowany przez lekarza, wydawany na receptę. Przed przyjęciem zaleca się:
  • lekarz prowadzący, posiadający doświadczenie w zakresie leczenia choroby alkoholowej, musi dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta. Przeprowadzić osobiste badanie stanu ogólnego i psychicznego, stwierdzić występowanie uzależnienia do alkoholu. Dokonać oceny wydolności podstawowych układów i narządów, w tym wątroby, nerek. Zlecić wykonanie badań dodatkowych i zapoznać się z ich wynikami.
  • pacjent w okresie dwóch tygodni przed przyjęciem leku powinien prowadzić rejestr dziennych dawek spożywanego alkoholu, ( samoocena dokonywana przez zainteresowanego pacjenta)
  • przed przyjęciem pierwszych dawek koniecznie trzeba wykluczyć występowanie w organizmie pacjenta opioidów, ( są one składnikiem niektórych leków na kaszel, grypę, narkotycznych leków przeciwbólowych)
  • lek stosuje się u pacjentów którzy podjęli kontakt terapeutyczny
Dostępność i cena Selincro: Lek wydawany jest na receptę, powinien być dostępny we wszystkich polskich aptekach. Sprzedawany jest w postaci: Selincro tabletki powlekane 18 mg 14 tabletek w cenie ok. 308 PLN Selincro tabletki powlekane 18 mg 7 tabletek w cenie ok. 154 PLN W dalszej części napiszę o metodach podawania, działaniach niepożądanych i wstępnych ocenach w próbach klinicznych. Więcej informacji